Podjetje smo ekipa Elpro Križnič.

Podjetje smo ekipa Elpro Križnič.

Elpro Križnič sestavljamo v prvi vrsti ljudje. Smo sodelavci, vendar tudi velika družina. Med nami vladajo iskreni, pristni odnosi, v katerih se do vsakogar vedemo spoštljivo. Odnosi, ki predstavljajo temelj dobrega delovanja in možnosti konstantne rasti podjetja tudi v prihodnje.

Majhno družinsko podjetje je v 30 letih delovanja zraslo v uspešno poslovno zgodbo. Z njo pa so prišli novi izzivi. Te rešujemo s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in zanesljivostjo, obenem pa izpolnjujemo poslanstvo, vizijo in cilje.

Z vestnim delom, vztrajnostjo in strokovnim znanjem smo ustvarili tudi novo delovno okolje, pametno tovarno. Zanjo skrbimo, jo razvijamo in povzdigujemo v sodobno podjetje. Pri tem vključujemo trajnostni vidik, saj se zavedamo, da lahko k odgovornemu poslovanju prispevamo vsi.

Mag. Sintija Križnič
direktorica družbe

Vodstvo in enote

O nas

 

Že več kot 30 let neprestano strateško razvijamo svoje znanje, strokovni kader ter tehnološke zmožnosti. Z jasno vizijo napredka uresničujemo zastavljene cilje – zagotavljati strankam popolno podporo pri razvoju ter uresničevanju celostnih in inovativnih rešitev na področju elektro in kovinske dejavnosti.

Smo družbeno odgovorno podjetje. Skozi pregledno in etično ravnanje prispevamo k trajnostnemu razvoju, skrbimo za zdravje in blaginjo družbe ter upoštevamo pričakovanja deležnikov. Naša ravnanja so v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja. Vodstvo družbe je zavezano k družbeni odgovornosti.

Dela izvajamo po načelu naredimo kakovostno že prvič in vsakokrat.

Vsak izmed članov ekipe podjetja je odgovoren za kakovostno izvajanje svojih del in nalog in prispeva k izpolnjevanju tega načela ter načela trajnosti in gospodarnosti.

  • Nudimo zanesljive rešitve.
  • Opredeljujemo in izbiramo priložnosti za nenehno izboljševanje izdelkov in storitev. Znanja in izkušnje vsakega zaposlenega lahko pomembno prispeva k nenehnim izboljšavam.
  • Težimo k čim bolj učinkoviti rabi energije in čim boljši snovni izbrabi surovin ter materialov.
  • Varujemo okolje in preprečujemo onesnaževanje.

Vizija, poslanstvo in vrednote podjetja

Vizija

Želimo ostati strateški partner pri izvedbi in vzdrževanju elektroenergetskega sistema SN in NN v elektro distribuciji, industriji in …

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotoviti kakovostne in po meri narejene rešitve ter izdelke za razvod, merjenje in kompenzacijo električne energije ter …

Vrednote podjetja

Na poti k uresničevanju ciljev nas vodijo vrednote, povezane z inovativnostjo, kredibilnostjo in družbeno odgovornostjo.

Kakovost je naše vodilo

Kakovost je naše vodilo

 

Zadovoljstvo kupcev je osnovno načelo, ki mu dajemo prednost v poslovnem procesu podjetja.

Kakovost proizvodov ter storitev zagotavljamo na vseh ravneh, z doslednim spoštovanjem sprejetih meril in standardov.

Z nadzorom in meritvami pridobivamo številne podatke in informacije, ki nam pomagajo:

  • obvladati tveganja skladnosti izdelka,
  • ohraniti zadovoljstvo kupca,
  • uspešno izvajati sistem vodenja kakovosti ter ravnanja z okoljem,
  • izpolnjevati obveznosti glede skladnosti,
  • uspešno načrtovati.
Certifikati in potrdila

Dejstva o nas

30 LET

znanja in tradicije

15 MIO

evrov letnega prometa v 2022

119

zaposlenih v 2023

30 %

prodaje v izvoz

STANDARDA

kakovosti: ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

CAD/CAM

lasten razvoj

RAST

prodaje od 2013 do 2022

Rast prodaje

Rast prodaje

Zgodovina podjetja

Tomažičeva ulica 18 2310 Slovenska Bistrica
Slovenia – EU

+386 2 292 80 00
 info@e-k.si

 

Vizitka podjetja

Naša obljuba

Z večjimi proizvodnimi prostori ter obsežnejšim in zmogljivejšim strojnim parkom smo fleksibilnejši, hkrati pa vam nudimo več kapacitet za uresničevanje vaših potreb in želja.

Tehnološki partner

Pametna tovarna z najsodobnejšo tehnologijo – industrija 4.0

circle_tech2

Strateški partner

Celovita storitev od razvoja do izdelka.

circle_tech1
Frame

Trajnostni partner

Odgovornost do
okolja, zaposlenih
in družbe.

circle_tech3
Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas