Trajnost zajema vsa področja našega delovanja

Trajnost zajema vsa področja našega delovanja

Trajnost je osnova in bistvo dolgoročnega uspeha. Skrb za okolje, sodelovanje s širšo družbo ter odgovornost za blaginjo vseh deležnikov poganjajo našo trajnostno vizijo. V njej se prepletajo ekonomski, družbeni in okoljski vidik trajnosti.

Stalen razvoj podjetja je temelj naše poslovne uspešnosti. Strokovnost kadra, ki jo razvijamo in nadgrajujemo z vsakim dnem poslovanja, prispeva k razvoju panoge in širšega gospodarstva. Zato že vrsto let ustvarjamo nova delovna mesta. Zavedamo se pomena gospodarske rasti in družbene blaginje ter razumemo, kako lahko sami prispevamo k skupnemu cilju.

Ves čas skrbimo, da ohranjamo stabilnost, in smo usmerjeni k trajnostnemu razvoju.

Odgovornost do okolja

v pametni tovarni

 

Pametna tovarna Elpro Križnič je zgrajena po principu trajnosti. Uporablja najnovejše trende na področju naravnih virov energije ter njihove učinkovite rabe. Za gretje prostorov se ponovno uporablja toplotna energija, ki nastaja pri delovanju strojev.

Električne polnilne postaje

Na parkiriščih so na voljo električne polnilne postaje za polnjenje električnih vozil. Zaposlene ozaveščamo o pomenu trajnosti in spodbujamo k ekološkemu vedenju v pisarnah.

Samooskrba z električno energijo

Kot velik porabnik električne energije smo na streho pametne tovarne umestili lastno sončno elektrarno, ki smo jo v začetku 2023 razširili s še 614 novimi moduli in lastnim baterijskim hranilnikom. Skupaj imamo nameščenih 1940 fotonapetostnih modulov.

Varčevanje z električno energijo

Zaposlene spodbujamo k varčevanju pri osvetljavi ter izklapljanju elektronskih naprav, ko jih ne uporabljajo. V pametni tovarni imamo napredne, pametne sisteme upravljanja z osvetljavo, ki omogočajo prilagajanje glede na potrebe.

Smotrna raba pitne vode

Zaposlene in druge deležnike spodbujamo k pitju vode iz pipe. Zaposlenim zagotavljamo uporabne steklenice in enostaven dostop do polnjenja z vodo iz pipe oz. avtomata ter stremimo k čim manjši uporabi plastike (lončki, plastenke).

Fotovoltaični
sistem
Lastna
trafopostaja
Baterijski
hranilnik
Programski nadzor nad
porabo in porabniki
Upravljanje z energijo na trgu električne energije
Polnilnice za električne avtomobile
Samooskrba 
z električno energijo
Na poti v energetsko samozadostnost

Uvajamo nove tehnologije za izkoriščanje obnovljivih virov energije. V začetku leta 2023 smo razširili lasten fotovoltaični sistem in priključili svoj baterijski hranilnik Ngen. Naš BESS sistem vključuje 8 enot PowerBank BESS z močjo 280 kW in skupno zmogljivostjo 824 kWh.

Z lastno transformatorsko postajo poskrbimo za samooskrbo z električno energijo pri večjem delu našega poslovanja. Ponosni smo, da poleg višjih prihrankov dan za dnem delamo korake k zmanjševanju emisij CO2 ter izpolnjujemo zavezo k trajnosti in družbeni odgovornosti.

Naša zaveza

 

Zavedamo se pomena prispevka vsakega posameznika k varovanju okolja in sledimo vsem zakonskim zahtevam na področju varstva okolja ter ohranjanja narave.

S strategijo trajnosti na področju okolja sledimo naslednjim ciljem:

  • preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,
  • ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,
  • trajnostna raba naravnih virov,
  • zmanjšanje rabe energije ter večja uporaba obnovljivih virov energije,
  • odpravljanje posledic obremenjevanja okolja.

Imamo pridobljen certifikat ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem.

Odgovornost do družbe in zaposlenih v pametni tovarni

Družbeno odgovorno podjetje

Družbeno odgovorno podjetje

 

Smo družbeno odgovorno podjetje. Skozi pregledno in etično ravnanje prispevamo k trajnostnemu razvoju, skrbimo za zdravje in blaginjo družbe ter upoštevamo pričakovanja deležnikov. Naša ravnanja so v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami ravnanja.

Od vodstva do vsakega delavca v tovarni smo zavezani k odgovornosti do družbe. Koncept družbene odgovornosti je integriran v celotno organizacijo ter se izvaja v odnosih do vseh deležnikov in okolja, hkrati pa se zrcali tako v vrednotah vodstva kot v vrednotah podjetja.

Od vseh deležnikov pa pričakujemo etično ravnanje in družbeno-odgovorne odločitve, ki jih, ko je mogoče, ustrezno spodbudimo v okviru medsebojnega sodelovanja.

Zaveza vodstva družbeni odgovornosti (PDF)

Pristopni certifikat Družbeno odgovoren delodajalec

 

Koncept družbene odgovornosti je integriran v celotno delovanje podjetja Elpro Križnič ter se izvaja v odnosih do vseh deležnikov in okolja, hkrati pa se zrcali tako v vrednotah vodstva kot v vrednotah podjetja. Zavedamo se odgovornosti vsakega posameznika, da prispeva k skupnim ciljem trajnostnega razvoja, kot podjetje pa izvajamo in spodbujamo deležnike k izvajanju aktivnosti, ki podpirajo te cilje.

Naša prizadevanja so bila potrjena s pridobitvijo pristopnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Sistematično smo si začrtali ukrepe na vseh štirih področjih certificiranja:

  • organizacijsko upravljanje,
  • usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja,
  • medgeneracijsko sodelovanje,
  • zdravje in varnost pri delu.

V sklopu certificiranja naprednega certifikata je v izvajanju in implementaciji 58 izbranih ukrepov.

Odnos do zaposlenih v podjetju

Odnos do zaposlenih v podjetju

 

V odnosu do zaposlenih je naše temeljno vodilo spoštovanje zakonodaje in mednarodnih standardov na področju delovnega razmerja, kar pa nadgrajujemo z ukrepi, ki presegajo minimalne standarde, saj izhajamo iz stališča spoštovanja vsakega posameznika, njegove osebnosti in zasebnosti.

Glede na možnosti implementacije izvajamo ukrepe, ki prispevajo k boljšemu zdravju ter lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Pri tem upoštevamo različne potrebe, ki obstajajo med posamezniki.

Naša obljuba

Z večjimi proizvodnimi prostori ter obsežnejšim in zmogljivejšim strojnim parkom smo fleksibilnejši, hkrati pa vam nudimo več kapacitet za uresničevanje vaših potreb in želja.

Tehnološki partner

Pametna tovarna z najsodobnejšo tehnologijo – industrija 4.0

circle_tech2

Strateški partner

Celovita storitev od razvoja do izdelka.

circle_tech1
Frame

Trajnostni partner

Odgovornost do
okolja, zaposlenih
in družbe.

circle_tech3
Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas