Vizija

Želimo ostati strateški partner pri izvedbi in vzdrževanju elektroenergetskega SN in NN sistema v elektro distribuciji, industriji in stanovanjski infrastrukturi, eksplozijsko ogroženih okoljih, obnovljivih virih energije ter pametnih omrežjih ter postati strateški partner podjetjem, ki potrebujejo celovite rešitve na področju predelave in sestave kovinskih izdelkov z ohišjem.

S široko ponudbo elektroenergetskih naprav ter kovinskih ohišij soustvarjamo energetsko podobo Slovenije in Evrope na poti k brezogljični družbi prihodnosti.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotoviti kakovostne in po meri narejene rešitve in izdelke za razvod, merjenje in kompenzacijo električne energije ter varovanje električne opreme pred okvarami in kovinske izdelke z ohišjem, s poudarkom na tehnični podpori in svetovanju, pri tem pa delovati skladno z načeli trajnostnega razvoja.

Dolgoletne izkušnje, strokovnost in zanesljivost v izdelavi tipsko testiranih stikalnih blokov SIEMENS Sivacon S8, namenskih stikalnih blokov, vodenju kompleksnih projektov na področju nizkonapetostne in srednje napetostne energije pri poslovnih in fizičnih uporabnikih, izgradnji obnovljivih virov energije, celostnih rešitvah v predelavi pločevine in sestavi kovinskih izdelkov z ohišjem zagotavljajo  pozitivno uporabniško izkušnjo in kakovostne izdelke.

Vrednote

Na poti k uresničevanju ciljev nas vodijo vrednote, povezane z inovativnostjo, kredibilnostjo in družbeno odgovornostjo.

 Zaupanje

Odnosi z vsemi našimi deležniki temeljijo na medsebojnem zaupanju.

V odnosu med zaposlenimi, s poslovnimi partnerji ter vsemi ostalimi deležniki se vedemo na način, ki ustvarja medsebojno zaupanje, saj samo to ustvarja podlago za dolgoročno dobro sodelovanje.

 Spoštovanje

V odnosih do vsakogar se vedemo spoštljivo.

Pri naših ravnanjih izhajamo iz spoštovanja vsakega posameznika, njegove zasebnosti in osebnosti.

Cenimo raznolikost posameznikov.

 Zanesljivost

Nudimo zanesljive rešitve.

Dela izvajamo po načelu “Naredimo kakovostno že prvič in vsakokrat.”

 Gospodarnost

S sredstvi podjetja ravnamo gospodarno in si prizadevamo za čim manjšo porabo surovin pri proizvodnji ter izvajanju storitev.

Težimo k razvoju optimalnih izdelkov, skladnih s konceptom trajnostnega razvoja, stalnemu zniževanju stroškov in porabe energije ter iskanju novih poslovnih priložnosti, ki so skladne z našo strategijo in vrednotami.

Težimo k čim bolj učinkoviti rabi energije in čim boljši snovni izrabi surovin ter materialnov. V vseh sferah našega delovanja delujemo tako, da varujemo okolje in preprečujemo onesnaževanje.

 Ustvarjalnost

Z ustvarjalnimi člani ekipe nenehno izboljšujemo procese dela in izdelke ter nudimo ustvarjalne rešitve za naše kupce.

Ustvarjamo okolje, ki spodbuja poklicno in osebno rast. S spodbujanjem vseživljenjskega učenja in razvoja vsakega posameznika ter ustvarjalnega delovnega okolja postavljamo osnove za ustvarjalnost.

 Pripadnost

Ponosni smo, da smo del ekipe Elpro Križnič, ki združuje uresničevanje naših kariernih ciljev in ciljev podjetja.

Zavedamo se, da so cilji, vrednote, poslanstvo in vizija podjetja tudi naši. Sodelujemo pri postavljanju in uresničevanju cilje, saj lahko le s sodelovanjem dosežemo zastavljene cilje ter razvoj in napredek podjetja. Kot ekipa smo skupaj tako v dobrem kot v slabem.

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas