VODSTVO IN UPRAVA

Prokurist


Ivo Križnič
Tel. +386 2 292 80 03
GSM +386 (0)41 746 928
e-mail: ivo.kriznic@e-k.si

Direktorica


mag. Sintija Križnič
Tel. +386 2 292 80 01
GSM +386 (0)31 303 957
e-mail: sintija.kriznic@e-k.si

Direktorica za finance


Tina Križnič, dipl. ekonomist (UN)
Tel. +386 2 292 80 02
GSM +386 (0)41 319 266
e-mail: tina.kriznic@e-k.si

ENOTE

Prodaja EK ELECTRIC

Vsa povpraševanja in morebitna naročila pošljite na elektronski naslov: electric@e-k.si.

Prodaja EK METAL

Vsa povpraševanja in morebitna naročila pošljite na elektronski naslov: metal@e-k.si.

Prevzem/izdaja

Prevzem in izdaja EK ELECTRIC


Prevzem/izdaja
GSM +386 (0)51 282 576

Prevzem in izdaja EK METAL


Prevzem/izdaja
GSM +386 (0)51 282 573

EK trgovina

Trgovina Slovenske Konjice


Tel. +386 3 757 13 20
GSM +386 (0)51 282 578
e-mail: trgovina@e-k.si

Trgovina Slovenska Bistrica


Tel. +386 2 292 80 10
e-mail: trgovina-sb@e-k.si

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas