VODSTVO IN UPRAVA

Prokurist


Ivo Križnič
Tel. +386 2 292 80 03
GSM +386 (0)41 746 928
e-mail: ivo.kriznic@e-k.si

Direktorica


mag. Sintija Križnič
Tel. +386 2 292 80 01
GSM +386 (0)31 303 957
e-mail: sintija.kriznic@e-k.si

Direktorica za finance


Tina Križnič, dipl. ekonomist (UN)
Tel. +386 2 292 80 02
GSM +386 (0)41 319 266
e-mail: tina.kriznic@e-k.si

Finance in računovodstvo


Mateja Marguč, dipl. ekonomist
Računovodja
Tel. +386 2 292 80 04
GSM +386 (0)51 282 558
e-mail: mateja.marguc@e-k.si

Upravljanje s človeškimi viri


Rebeka Tramšek
Vodja upravljanja s človeškimi viri
Tel. +386 2 292 80 05
GSM +386 (0)51 274 889
e-mail: rebeka.tramsek@e-k.si

ENOTE

Prodaja EK ELECTRIC

Vsa povpraševanja in morebitna naročila pošljite na elektronski naslov: electric@e-k.si.

Vodja prodaje


Boštjan Pavlič, dipl. ekon., inž. el.
Tel. +386 2 292 80 06
GSM: +386 (0)41 339 675
Fax. +386 3 757 13 25
e-mail: bostjan.pavlic@e-k.si

Komercialist za prodajo


Urban Klinc
Tel. +386 2 292 80 06
GSM: +386 (0)51 282 577
e-mail: urban.klinc@e-k.si

Prodaja EK METAL

Vsa povpraševanja in morebitna naročila pošljite na elektronski naslov: metal@e-k.si.

Prodajni tehnolog


Simon Podgrajšek
Tel. +386 2 292 80 06
GSM: +386 (0)51 282 580
e-mail: simon.podgrajsek@e-k.si

Nabava

Nabava


Vesna Sajko
Tel. +386 2 292 80 07
GSM +386 (0)51 282 574
e-mail: vesna.sajko@e-k.si

Kakovost

Vodja kakovosti


Luka Marovt
Tel. +386 2 292 80 09
GSM +386 (0)51 628 683
e-mail: luka.marovt@e-k.si

Tehnologija EK electric

Vodja tehnologije


Andrej Vrbnjak, uni. dipl. ing. el.
(skrbnik franšiznega sistema SIVACON S8)
Tel. +386 2 292 80 08
GSM +386 (0)31 741 140
e-mail: andrej.vrbnjak@e-k.si

Tehnolog


Uroš Kovše, uni. dipl. ing. el.
Tel. +386 2 292 80 08
GSM +386 (0)51 282 583
e-mail: uros.kovse@e-k.si

Proizvodnja EK electric

Vodja elektro proizvodnje


Iztok Ošina
GSM: +386 (0)51 282 590
e-mail: iztok.osina@e-k.si

Vodenje projektov in elektroinstalacije

Vodja procesov


Karli Fideršek
GSM +386 (0)51 282 597
e-mail: karli.fidersek@e-k.si

Vodja procesov


Peter Iskrač
GSM +386 (0)41 369 225
e-mail: peter.iskrac@e-k.si

Tehnologija EK metal

Vodja tehnologije, planiranje


Sandi Molan
Tel. +386 2 292 80 09
GSM +386 (0)41 892 242
e-mail: sandi.molan@e-k.si

Tehnolog


Matjaž Krklec
Tel. +386 2 292 80 09
GSM +386 (0)51 282 560
e-mail: matjaz.krklec@e-k.si

Proizvodnja EK metal

Vodja proizvodnje


Damjan Teršek
GSM +386 (0)51 230 877
e-mail: damjan.tersek@e-k.si

Prevzem/izdaja

Prevzem in izdaja EK ELECTRIC


Prevzem/izdaja
GSM +386 (0)51 282 576

Prevzem in izdaja EK METAL


Prevzem/izdaja
GSM +386 (0)51 282 573

EK trgovina

Trgovina Slovenske Konjice


Tel. +386 3 757 13 20
GSM +386 (0)51 282 578
e-mail: trgovina@e-k.si

Trgovina Slovenska Bistrica


Tel. +386 2 292 80 10
e-mail: trgovina-sb@e-k.si

Marketing

Vodja marketinga


Vesna Muc
Tel. +386 2 292 80 06
GSM: +386 (0)31 627 677
e-mail: vesna.muc@e-k.si