Zadovoljstvo kupcev je osnovno načelo, ki mu dajemo prednost v poslovnem procesu podjetja.

Kakovost proizvodov ter storitev zagotavljamo na vseh ravneh, z doslednim spoštovanjem sprejetih meril in standardov.

CERTIFIKAT ISO 9001

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI

Smo nosilec mednarodnega standarda ISO 9001:2015.

Sistem vodenja kakovosti je vpeljan že od leta 2004. Tega smo v letu 2015 nadgradili in razširili še na kovinskopredelovalno dejavnost. Trenutno se lahko pohvalimo s pridobljenim sistemom vodenja kakovosti ISO 9001:2015 certifikacijske hiše TÜV SÜD.

S procesnim pristopom, nadzorovanjem, vodenjem, merjenem ter izvajanjem preventivnih ukrepov odjemalcem, dobaviteljem, kooperantom in zaposlenim dokazujemo, da se zavedamo pomembnosti kakovosti izdelkov in storitev ter se zavzemamo za nenehno izboljševanje.

CERTIFIKAT ISO 14001

SISTEM RAVNANJA Z OKOLJEM

Kot odraz odgovornosti do okolja smo v letu 2016 izvedli certificiranje za mednarodni standard kakovosti ISO 14001, sistem za ravnanje z okoljem, ki zajema obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti.

Certifikat obsega izpolnjevanje zakonskih zahtev, učinkovito izkoriščanje virov ter preprečevanje onesnaževanja okolja. Standard ISO 14001 je eno najpomembnejših orodij v odnosu do okolja.

Odgovornost do okolja izražamo z ozaveščanjem zaposlenih o njegovem pomenu, z izrabo obnovljivih virov energije, kot so lastne sončne elektrarne, in z uporabo toplotne črpalke za namen ogrevanja.

Varujemo okolje in preprečujemo onesnaževanje, izpolnjujemo obveznosti glede skladnosti ter nenehno izboljšujemo pristope ravnanja z okoljem.

>> Politika sistemov vodenja (PDF)

LICENCA SIEMENS SIVACON S8

Z nakupom licence podjetja SIEMENS smo leta 2010 kot ‘Siemens Technology Partner’ pooblaščeni za izdelavo sestavov po sistemu preverjene zasnove tipa SIEMENS SIVACON S8.

Sestavi se izdelujejo za potrebe razvoda električne energije v industrijskih transformatorskih postajah večjih moči (1.000 kVA do 3.250 kVA), kot tudi kot močnostni power centri v industrijskih postrojenjih, kjer je več vzporedno delujočih transformatorjev na strani NN.

Prednost sestavov je, da sta njihovo načrtovanje in proizvodnja v celoti opravljena z licenčno programsko opremo ter pod strogim nadzorom matičnega proizvajalca sestava (podjetja SIEMENS). Celoten proces načrtovanja, izdelave kovinskih in bakrenih sestavnih delov ter montaža električne opreme se izvajata v podjetju. S tem pridobimo visoko stopnjo prilagodljivosti na odjemalčeve zahteve, s čimer zagotavljamo najkakovostnejši izdelek – SESTAV PSC.

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas