Elpro Križnič d.o.o.
Sedež Tomažičeva ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica
Telefon +386 2 292 80 00
E-Naslov info@e-k.si
Spletne strani www.elpro-kriznic.si
Osnovna dejavnost Elektro in kovinsko predelovalna dejavnost
Šifra dejavnosti C 27.120 in C 25.620
Leto ustanovitve 1991
Registrski vložek Vpis pri Okrožnem sodišču v Celju: Srg.: 1/01348/00
Davčna številka 30149037
DDV identifikacijska številka SI30149037
Matična številka 5349362
Direktor družbe mag. Sintija Križnič, MBA
Prokurist in lastnik družbe Ivo Križnič
Zaposleni na dan 31.12.2021 105
Bančni računi
BKS BANK AG Nova KBM d.d.
TRR: SI56 3500 1000 1171 187 TRR: SI56 0400 1004 7938 650
SWIFT (BIC): BFKKSI22XXX SWIFT (BIC): KBMASI2X
IBAN: SI56 350010001171187 IBAN: SI56 040010047938650
Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas