Zdravje na delovnem mestu je ključnega pomena za uspešno in zadovoljno delovno okolje. Ko se zaposleni počutijo dobro in so fizično ter psihično zdravi, povečujejo svojo produktivnost in kreativnost. Zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev ni le etična dolžnost delodajalcev, ampak tudi naložba v dolgoročno uspešnost podjetja. Zdravi zaposleni prispevajo k nižji stopnji odsotnosti z dela, večji motivaciji ter izboljšanju medsebojnih odnosov. Poleg tega pa promoviranje zdravja na delovnem mestu krepi delovno skupnost.

Zato smo se projekta Promocija zdravja na delovnem mestu lotili širše in program raje poimenovali Promocija dobrega počutja na delovnem mestu, saj želimo, da posamezniki občutijo, da jih podjetje spoštuje in skrbi za njihovo dobrobit. Tako smo se skrbi za zaposlene lotili po sklopih:

  • VIZIJA IN POSLANSTVO PODJETJA
  • VREDNOTE PODJETJA
  • ELEMENTI SISTEMA ODLIČNOSTI
  • DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC
  • ANALIZA STANJA IN SWOT ANALIZA
  • PRAVILNIKI ZA VARNO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE
  • VARNOST IN ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU
  • PROGRAM PROMOCIJE DOBREGA POČUTJA NA DELU

Vse te sklope smo pregledno zajeli in predstavili zaposlenim v naši novi, obsežni interni brošuri Promocija dobrega počutja na delovnem mestu.

Naše vodilo so zdravi, srečni in pozitivno naravnani ljudje, ki verjamejo, da je služba njihovo zadovoljstvo, poslanstvo in odgovornost do sebe, svojih bližnjih ter družbe. Biti odgovoren, spoštljiv, pošten, pripaden je družbeno odgovorno ravnanje vsakega posameznika.

S ciljem izboljšanja zadovoljstva in motivacije zaposlenih ter zmanjšanja stresa in izgorelosti program promocije dobrega počutja ponuja različne dejavnosti, kot so telesna aktivnost, duševno razbremenjevanje, izobraževanja o zdravi prehrani, ravnanju s stresom ter spodbujanje medosebnih odnosov. Skupaj 14 dogodkov, razporejenih čez celo koledarsko leto. S tem želimo ne le izboljšati delovno uspešnost, ampak tudi ustvarjati pozitivno delovno klimo in kulturo, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in skrbi za dobro počutje posameznika v organizaciji.

Kdor ima zdravje, ima upanje; in kdor ima upanje, ima vse. (Thomas Carlyle)

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas