Izbira srednje šole in pozneje študija je ena od pomembnejših odločitev v življenju.

Na to vpliva več dejavnikov, tudi ustrezna informiranost o možnostih zaposlitve in razvojnega potenciala izbrane panoge.

Zaradi zahteve po visoki usposobljenosti kadrov in ob zavedanju, da se lahko najboljše praktično znanje pridobi z delom neposredno pri delodajalcih, nudimo prakso dijakom, ki se izobražujejo v naslednjih programih:

  • ELEKTRIKAR,
  • ELEKTROTEHNIK,
  • STROJNI TEHNIK,
  • drugi programi glede na potrebe.

 

Vse dijake, željne pridobivanja znanja od strokovnjakov na svojem področju, vabimo k opravljanju praktičnega usposabljanja z delom v našem podjetju Elpro Križnič d.o.o.

Vprašanja in informacije:
Rebeka Tramšek
E-pošta: rebeka.tramsek@e-k.si
Tel.: 051 274 889

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas