Klub slovenskih podjetnikov

Nedavno smo postali člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, saj se njihova vizija in poslanstvo skladata z našimi vrednotami. Klub je nastal leta 2014 in združuje 361 članov (november 2022), njihovo delovanje temelji na 6 zlatih vodilih:

 1. Nadpovprečnost, odgovornost, poštenost.
  Klub združuje nadpovprečno uspešne slovenske podjetnike, ki so začeli svojo podjetniško pot z lastno idejo in/ali izhajajo iz družinskih podjetij. Vsakdo, ki se pridruži, se mora izkazovati tudi s plačilom vseh dajatev državi in nekaznovanostjo.

 

 1. Politična nevtralnost.
  Člani kluba niso člani nobene politične stranke in podpirajo apolitičnost kluba, to je nevtralnost do vseh političnih strank v Sloveniji.

 

 1. Za razvojni preboj in podjetniško Slovenijo.
  Zato zlasti na gospodarskem in javnofinančnem področju člani prek kluba intenzivno komunicirajo z vsemi političnimi strankami zahtevajoč, da skupaj oblikujejo ukrepe za močan razvojni preboj Slovenije, ki bo kakovosten le, če bo temeljil na hrbtenici njenega gospodarstva.

 

 1. Medsebojno poslovno prijateljstvo in krepitev prepoznavnosti Slovenije.
  Člani SBC si prek skupne prijateljske zaveze med člani pomagajo in sodelujejo, s tem pa omogočajo drug drugemu in klubu lažji dostop na domači in svetovne trge. Na svetovnih trgih krepijo prepoznavnost Slovenije in vrhunskega slovenskega podjetništva.

 

 1. Negovanje mladih talentov in vrhunskega razvoja v sožitju z naravo.
  Člani prek SBC posebej negujejo in podpirajo mlade talente in podjetnike, zlasti pri uresničevanju njihovih podjetniških iniciativ. SBC in njegovi člani spodbujajo razvoj naprednih, okolju prijaznih tehnologij in poslovnih modelov z visoko dodano vrednostjo.

 

 1. Povezovanje z lokalno skupnostjo za razvoj podjetništva in preprečevanje revščine. 
  Člani v klubu SBC podpirajo nacionalne projekte, ki bodo krepili in skupaj z lokalnimi skupnostmi zagotavljali dolgoletni razvoj podjetništva, ter posledično skrbeli za preprečevanje revščine in socialnih stisk. (Povzeto po https://www.sbc.si/)

 

Vsi člani želimo aktivno prispevati k izboljševanju poslovnega okolja v Sloveniji in poštenemu podjetništvu ter zasledovati program kluba in doseči zastavljen cilj: povečati dobrobit vseh družbenih skupin in tako ustvarjati družbo blaginje.

 

 

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas