SN stikalni bloki

Proizvajamo SN stikalne bloke za napetosti 1 do 24 kV v skladu s SIST EN 62271-200/2004, SIST EN 62271-1:2009 in IEC 60694.

 • SN merilne celice,
 • SN stikalne naprave po naročilu.

 

SN merilne celice:

 • za nazivne napetosti do 24 kV in kratkostične toke do 16 kA,
 • stopnja mehanske zaščite IP 43,
 • standardna dimenzija 1000 × 1400 × 730 mm,
 • ohišje iz robustnega, varjenega, prašno barvanega nosilnega ogrodja ter barvanih pokrivnih plošč in vrat v robustni izvedbi,
 • možnost priklopa dovoda in odvoda z navadnimi SN kabelskimi glavami za notranjo montažo

SN merilne celice so opremljene s tokovnimi in napetostnimi merilnimi transformatorji ter varovalkami za napetostne transformatorje.

V redni ponudbi so na voljo SN stikalni bloki v tipiziranih izvedbah za znane vezalne sheme. Če potrebujete SN blok za namensko uporabo z nestandardno vezalno shemo in nestandardnimi vgrajenimi komponentami, lahko pripravimo rešitev po vaši meri.

Sestavi močnostnih stikalnih in krmilnih naprav

Pri nas lahko naročite sklope močnostnih stikalnih in krmilnih naprav (sestavi PSC) v skladu s SIST EN 61439-1/2. Izbirate lahko med različnimi razredi glede na uporabo sistema preverjanja zasnove.

 

NN plošče – sestavi PSC do InA = 630 A

Manjši električni razdelilniki za industrijo, kotlovnice, preklopne omare za agregat, sestavi za enosmerne razvode.

 • Tipsko kovinsko ohišje (lahko je prosto stoječe oziroma nadometne ali podometne izvedbe),
 • standardne in nestandardne dimenzije,
 • na voljo tudi v ohišju INOX (barvano ali nebarvano),
 • stopnja zaščite sestavov od IP 40 do IP 54,
 • preverjanje segretka opravljeno s toplotnim izračunom.

 

NN plošče – sestavi PSC do InA = 1600 A

Kakovostne rešitve za NN plošče transformatorskih postaj v industriji ter sestavi za pogone v procesni industriji.

 • Tipsko prosto stoječe ohišje,
 • standardne in nestandardne dimenzije,
 • stopnja zaščite sestavov od IP 30 do IP 54,
 • preverjanje segretka opravljeno s toplotnim izračunom.

 

NN kompenzacijski sestavi

V segmentu NN kompenzacijskih naprav za kompenzacijo dejavnika delavnosti cosφ izdelujemo:

 • Neposredne kompenzacijske naprave (tipa DKN) za kompenzacijo cosφ energetskih transformatorjev v praznem teku. Te kompenzacijske naprave so lahko tudi filtrske (tip DKNF).
 • Fiksne kompenzacijske naprave (tip FK) za neposredno kompenzacijo cosφ asinhronskih in drugih motorjev.
 • Samodejne kompenzacijske naprave (tip AKN) in samodejne filtrske kompenzacijske naprave (tip AKNF) za kompenzacijo cosφ kompletnih električnih postrojev centralno v napajalni točki sistema.

Filtrske kompenzacijske naprave izdelujemo tudi za različne stopnje dušenja p filtrskih tokokrogov, ki se po navadi gibljejo v stopnjah 5,5 %, 7 %, 12,5 % in 14 %.

 

Sestavi PSC do InA = 7000 A

Za sestave z naznačenim tokom sestava InA, večjim od 1600 A, se preverjanje segretka opravlja s preizkušanjem oz. z izpeljavo (iz preverjene zasnove) naznačenih vrednosti in podobnih različic.

Kot Siemens Technology Partner smo pooblaščeni za izdelavo sestavov po sistemu preverjene zasnove tipa SIEMENS SIVACON S8.

 

Sestavi PSC za pogone v procesni industriji

Namenski nizkonapetostni sestavi izdelani na platformi tipskih omar SIVACON SICUBE 8MF.

 • Kovinske omare,
 • varjena ali vijačna izvedba,
 • stopnja zaščite od IP 20 do IP 40,
 • možna vgradnja izvlačljivih vozičkov s FP večjih moči,
 • možna izvedba s povezavo DC.

Dimenzije omar:

 • Širina od 600 do 1200 mm (v korakih po 100 mm),
 • višina 2200 mm (z dodano nadgradnjo za horizontalne zbiralke zgoraj 200 mm).

 

Sestavi za distribucijo električne energije

Sestavi za merjenje in distribucijo električne energije v javnih omrežjih (PENDA – public electricity network distribution assemblies) v skladu s SIST EN 61439-1/5.

 • Tipsko termoplastično ali kovinsko ohišje (primerno za zunanjo ali notranjo uporabo),
 • za temperaturo okolice med –25 in 40 °C,
 • odpornost proti vremenskim vplivom (sneg, dež …),
 • odpornost proti mehanskim zunanjim vplivom (udarci, statična obremenitev …),
 • stopnja mehanske zaščite najmanj IP 33,
 • dodano zaklepanje za uporabo na javnih površinah.

 

Sestavi za gradbišča

Sestavi za gradbišča (ACS – Assemblies for construction sites) v skladu s SIST EN 61439-1/4.

 • Tipsko termoplastično ali kovinsko ohišje,
 • za merjenje in razvod električne energije na gradbiščih,
 • poseben poudarek na robustnem ohišju ter varnosti uporabnika zaradi zunanjih vplivov,
 • za temperaturo okolice med –25 in 40 °C ter relativno vlažnost do 100 % (pri 25 °C),
 • stopnja mehanske zaščite najmanj IP 44,
 • posebna antikorozijska zaščita,
 • odpornost proti UV-žarkom.

 

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas