Proizvodnja, sestava in ožičenje stikalnik blokov različnih dimenzij, konstrukcije (Ex e, Ex d, Ex p)

  • SN merilne celice
  • SN stikalne naprave po naročilu

Področje proizvodnje obsega proizvodnjo oziroma sestavo in ožičenje stikalnih blokov različnih dimenzij, konstrukcije ( Ex e, Ex d, Ex p ) in materialov GRP, Aluminij ali INOX. Vsi stikalni bloki so izdelani skladno z specifikacijo kupca in maksimalno optimizacijo dimenzij in komponent. Stikalne bloke izdelujemo v sodelovanju z različnimi svetovnimi proizvajalci Ex opreme.

Stikalni bloki v zaščiti ”povečana varnost” oziroma Ex e, so izdelani skladno z osnovnima standardoma EN 60079-0 in EN 60079-7 in nam zagotavljajo največjo možnost zaščite za naprave v Ex okolju, ki so vgrajene v conah 1 ali 21. Osnova te vrste zaščite je, da vgradimo neiskreče komponente, oziroma so vse komponente, ki so vgrajene v teh stikalnih blokih izdelane v eni od Ex zaščit ( Ex d, Ex m, Ex e ), kar nam zagotavlja visoko stopnjo varnosti, istočasno pa so stikalni bloki izdelani v tej vrsti zaščite enostavni za inštalacijo.

V stikalne bloke Ex e je možno vgraditi:

  • različne varovalne elemente (inštalacijske odklopnike, motorska zaščitna stikala, ”FID” stikala….
  • krmilne elemente ( kontaktorji, releji, bimetali….. );
  • komandno / signalne elemente ( tipkala, svetilke, potenciometri…. ).

Vtična gnezda

 

Vtična gnezda so v osnovi namenjena za priklop večjega števila prenosnih porabnikov na enem mestu in sicer tako ob rednem procesu v proizvodnji, kot tudi pri vzdrževalnih in servisnih posegih. Poleg standardnih izvedb se lahko izdelajo tudi popolnoma prilagojeno glede na zahtevo uporabnika, prav tako je možno vgraditi Ex vtičnice različnih proizvajalcev. Primerni so za vgradnjo v conah 1/21 in 2/22.

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas