Prevzemanje vloge družbeno odgovornega delodajalca ni samo vprašanje dobrih odnosov z javnostmi. V prvi vrsti gre za vzpostavljanje pristnega zaupanja v odnosu do zaposlenih in gradnjo močnejših ekip.
V dobi, ko dejanja govorijo glasneje kot besede, smo se zavezali dajati prednost našim zaposlenim, skupnosti in okolju.

Na letnem srečanju imetnikov certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec in Družini prijazno podjetje, ki smo ga obiskali prejšnji teden, smo prisluhnili vsebinam, ki so izjemnega pomena pri oblikovanju in ustvarjanju prijaznega in vključujočega delovnega okolja:

  • Petra Tekavec je na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj opozorila na dejavnike, ki vplivajo na duševno zdravje zaposlenih, in kako ustvarjati in ohranjati ‘duševno zdravo’ podjetje ter delovno okolje.
  • Darja Hvala je izpostavila pereč problem sodobnega življenja, izgorelost, in kako pomembno je, da se ga zavedamo ter posvetimo več pozornosti skrbi za svoje duševno in telesno zdravje, da bi preprečili izgorelost in ohranili kakovostno življenje.
  • Z invalidskim podjetjem Centerkontura smo nagovorili pomembnost zaposljivosti posameznikov s statusom invalida in vzpostavitvi pogojev za njihovo enakovredno udeležbo na trgu dela.
  • Janja Polenšek Davidovski je predstavila in postavila vzgled, kako v večjem proizvodnem podjetju, kot je Geberit v Rušah, uvesti in uspešno izvajati program promocije zdravja za vse zaposlene in kaj pomeni zdrava organizacija.
  • Z Ireno Bartok iz Javnega podjetja Snaga Maribor smo izpostavili pomen medgeneracijskega sodelovanja, Tjaša Jarc iz Džungla Plants d.o.o. pa je navdušila s predstavitvijo pozitivnega vpliva ozelenitve delovnega mesta.

“Nobeno delo se ne naredi samo od sebe družbeno odgovorno.” – je najpomembnejši povzetek. Zato bodimo odgovorni. V prvi vrsti do sebe, nato pa do našega socialnega, delovnega in naravnega okolja.

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas