Dne 10.04.2024 je bilo opravljeno šolanje iz področja varnega dela pod napetostjo (DPN) in varnega dela v bližini delov pod napetostjo. Izhodišče za to predavanje je bil sedaj veljaven ‘Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka’.

Udeleženci predavanju so bili sodelavci, ki so neposredno vključeni v dela na terenu, kjer  se izvajajo zagonske meritve in razna vzdrževalna dela ter meritve in zagoni NN in SN sestavov v naši delavnici.

Predstavljen je bil zakonski okvir na demo DPN. Teme, ki so nas posebej zanimale so na kakšen način opredeliti omenjena dela v naših internih aktih in na kakšen način določiti nivo osebne varovalne opreme za izvedbo omenjenih del v delavnici in na terenu.

Osnovno sporočilo usposabljanja je:

  • delo pod napetostjo je dovoljeno pod posebnimi pogoji;
  • razlikujmo dela pod napetostjo v smislu montaž, vzdrževanja in predelav ter dela pod napetostjo v smislu izvajanja meritev in funkcionalnih preizkusov;
  • dela pod napetostjo lahko izvajajo strokovno poučene osebe z ustreznim dokazilom o usposobljenosti za določeno vrsto izvajanja del pod napetostjo;
  • dopolnimo oceno tveganja za delovna mesta, ki se srečujejo z delom pod napetostjo (meritve, testi funkcionalnosti);
  • kot ukrep določimo nivo predpisane osebne varovalne opreme (v naših internih aktih – delovnih navodilih).

 

Predavanje smo zaključili s preverjanjem znanja, za katerega bodo strokovno poučeni delavci prejeli tudi dokazilo o usposobljenosti za izvajanje meritev pod napetostjo.

Izčrpno in zanimivo predavanje je izvedel dr. Viktor LOVRENČIČ iz podjetja C&G.

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas