Inovacije nosijo potencial za izboljšanje našega vsakdanjega življenja, pospešitev gospodarske rasti in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti. Inovativnost pa zahteva tudi nenehno vlaganje v raziskave in razvoj ter sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi institucijami.

Inovativnost je ključna za napredek in rast v vsaki industriji, vključno z elektroindustrijo. Na letošnjem Dnevu slovenske elektroindustrije je bila inovativnost tako tudi osrednja tema.

Z velikim veseljem smo se konec meseca avgusta udeležili dogodka Dan slovenske elektroindustrije.

“Vlaganje v razvoj in raziskave je ključno, če želimo, da neka panoga ne zaostaja v razvoju. Brez inovativnosti ni mogoče zagotavljati konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva.”
Tukaj nekaj utrinkov.

 

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas