Elektroinštalacije in energetika

 

Izvajamo storitve inženiringa in izgradnje elektroenergetskega in šibkotočenga dela objektov po znanih projektih. Izvajamo storitve prenove in novogradenj v industriji kot npr. papirniška, železarska, gumarska in farmacevtska industrija, hidroelektrarne, sončne elektrarne.

Izvajamo projekte pri izgradnji distribucijskih in industrijskih transformatorskih postaj s kompletno postavitvijo SN dela (transformator in SN blok,) zbiralčno povezavo z zbiralčnim sistemom med transformatorjem in NN blokom ter nizkonapetostno ploščo skupaj s kompenzacijsko napravo.

 

Izvajamo tudi elektro inštalacije moči, razsvetljave, šibkega toka, požara, kontrole pristopa, video nadzora in računalniških mrež za trgovske, infrastrukturne in poslovne objekte, ter elektroinštalacije za večstanovanjske in enostanovanjske objekte.

Po izvedenih elektroinštalacijskih delih pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo potrebno za tehnični prevzem kot so dokazila o zanesljivosti objekta vse predpisane elektro meritve z merilnimi protokoli za manj zahtevne in zahtevne objekte in projekte izvedenih del.

Posvetujte se s strokovnjakom
Kontaktirajte nas